Wincenty Paweł Łącki

1898 - 1964

Urodzony w Zblewie na Kociewiu Wincenty Paweł Łącki ukończył Collegium Marianum w Pelplinie w roku 1919 i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. W trakcie studiów był  intensywnie zaangażowany politycznie w m.in.: działalność propagandową Polskiego Komitetu Plebiscytowego na Warmii i Mazurach*.

Po zakończeniu studiów w 1922 rozpoczął pracę w sądzie w Tczewie, następnie w Toruniu a potem w sądzie powiatowym w Grudziądzu. W 1929 roku objął stanowiska wicestarosty krajowego pomorskiego. W lutym tego samego roku Sejmik Wojewódzki wybrał Wincentego Pawła Łąckiego  na starostę krajowego pomorskiego. Swój urząd sprawował do wybuchu II wojny światowej.

Aktywność polityczną w Stronnictwie Narodowym a potem w Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem umiejętnie łączył z działalnością społeczną. Był m.in.: wiceprzewodniczącym Towarzystwa dla Badania Historii Ruchu Niepodległościowego na Pomorzu, prezesem Rady Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W lipcu 1935 roku  został wybrany wiceprezesem Towarzystwa Pomocy Naukowej.

Jako społecznik działał także w Polskim Czerwonym Krzyżu. Szybko wszedł do władz Pomorskiego Okręgu PCK, najpierw na stanowisku wiceprezesa, a od roku 1931 jako prezesa Komitetu Okręgowego. Funkcję tę sprawował do roku 1936, kiedy to został delegatem do Komitetu Głównego (od roku 1937 Rady) i pozostawał  w nim do roku 1937.

Wkrótce po wybuchu II Wojny Światowej wyjechał do Wielkiej Brytanii. Również na wyspach brytyjskich prowadził działalność społeczną. W latach 1945-1964 był prezesem PCK w Wielkiej Brytanii oraz członkiem i założycielem Towarzystwa Pomocy Polakom. W latach 1952-1964 pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Dobroczynności Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Zmarł 14 lutego 1964 r., pochowany w Ashford.

Bibliografia:

Kazimierz Przybyszewski, Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920-1939), Toruń 2001.

Zdjęcie: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

W Toruniu Wincenty Paweł Łącki razem z rodziną mieszkał przy ulicy Mickiewicza 24/26.

  • Zadaniem Polskiego Komitetu Plebiscytowego na Warmii i Mazurach był nadzór nad przebiegiem głosowania, które miało zdecydować o przyłączeniu Warmii, Mazur i Powiśla do Polski lub pozostawienia tych ziem w granicach Prus Wschodnich.