Biogramy

1898-1990

Biografia Marii Znamierowskiej-Prüfferowej jest niczym dziennik podróżnika. Wielokrotnie zmieniała swoje miejsce zamieszkania. Jej historia zaczyna się na Litwie, gdzie w 1898 roku przyszła na świat.

czytaj więcej »
1794-1874

Hirsch Zwi Kalischer (znany też pod nazwiskiem Kaliski) był niemieckim rabinem oraz prekursorem ruchu syjonistycznego działającym i zamieszkującym miasto Toruń.

czytaj więcej »
1898 - 1964

Umiejętnie łączył działalność polityczną i społeczną w przedwojennej Polsce. Był szczególnie aktywny w Polskim Czerwonym Krzyżu, Akcji Katolickiej oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

czytaj więcej »

Strony