Działacz robotniczy i antykomunista

Był oddanym sprawie obrońcą robotników, aktywnym samorządowcem, a przy tym odnowicielem prasy i konspiratorem. Za swoje zasługi został już po wojnie wtrącony przez komunistów do więzienia, skąd nigdy nie wyszedł. Polecamy uwadze biogram Antoniego Antczaka.

Data publikacji: 
12/03/2015