Bogusław Lech Ignacy Magiera

1904-1942

Bogusław Magiera urodził się w 1904 roku w Wadowicach. Po latach swojej edukacji zajął się nauczaniem języka polskiego na Podgórzu, które w tamtych czasach nie należało jeszcze do Torunia. Z zawodu był nauczycielem. Jednak Bogusław Magiera zawsze posiadał duszę artysty. Jego pseudonim artystyczny brzmiał Lech Szeliga. 10 lat przed II wojną światową spróbował swoich sił w filmie. Zagrał jedną z głównych ról w jedynym filmie nakręconym przez toruńską wytwórnię filmową Marwin-Film. Produkcja ta została dość dobrze przyjęta i nawet dziś można odnaleźć pozytywne oceny tego filmu na popularnych portalach filmowych. Rok później Magiera został mianowany na stałego nauczyciela publicznych szkół państwowych.

 

Podróże do pracy na lewy brzeg Torunia były dla  Bogusława wielkim problemem. Dopiero po wybudowaniu mostu drogowego łączącego stare miasto z lewobrzeżem jego codzienne wyprawy były prostsze. W 1935 roku wstąpił do Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Już rok później uzyskał stopień instruktora modelarstwa lotniczego, a rok przed wojną przeszedł kurs dla kadetów obrony przeciwlotniczej. Było to celowym i szczęśliwym w tamtych czasach uzupełnieniem jego kwalifikacji zawodowych. Jako nauczyciel odnosił liczne sukcesy. Można powiedzieć, że nauczanie było jego powołaniem. Został nawet zobowiązany do misji kanonicznej polegającej na nauczaniu religii katolickiej w szkołach powszechnych. Niedługo przed wybuchem II Wojny Światowej zakupił kamerę i projektor i raz jeszcze spróbował swoich sił w filmie. W tym czasie zajmował się filmowaniem zabytków oraz ważnych wydarzeń w dziejach Torunia. Z tego powodu Kuratorium nadało mu dyplom pod tytułem „Gryf w służbie Białego Orła” oraz medal za długotrwałą służbę. 

 

Mieszkał z żoną i córką Jadwigą na rogu Krasińskiego i Kochanowskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Przez cały okres swojej kariery, jako nauczyciel uczył tylko w szkole publicznej na Podgórzu. Po zajęciu Torunia przez hitlerowców został aresztowany podczas wielkiej obławy w październiku 1939 roku. Uwięziono go w Forcie VII gdzie był przesłuchiwany. Rok później został przewieziony do obozu koncentracyjnego koło Oranienburga, gdzie otrzymał numer 21060. Następnie znów został przeniesiony, tym razem do obozu w Dachau, gdzie otrzymał numer 16371. Z obozów wysyłał do żony i córki listy oraz karty pocztowe. Zmarł 24 Marca 1942 roku podczas epidemii wszawicy w obozie koncentracyjnym w Dachau. Filmowiec toruńskich doczekał się nadania 23 września 2013 roku jego imieniem alei, biegnącej od fontanny do Martówki w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

 

Biogram opracował:

Paweł Michalczuk (Vl Liceum Ogólnokształcące w Toruniu)

Dariusz Olaś (VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu)

Bibliografia:

T. Zakrzewski, Wychowawca i artysta. Życie i śmierć toruńskiego nauczyciela, Nowości 17.X.2000, 24.X.2000.

Toruński Słownik Biograficzny, tom III

http://www.torun.pl/pl/aleja-boguslawa-magiery

http://dokument.com.pl/forum/viewtopic.php?t=5815 http://www.filmweb.pl/film/Panienka+z+chmur-1931-214297