O projekcie

Opracowanie biogramów społeczników żyjących w XIX, XX oraz na początku XXI wieku w Toruniu, warsztaty historyczne dla uczniów, konkurs na najlepszy biogram, to wybrane elementy projektu pn: „Społecznicy Toruńscy-historia i inspiracje”. Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwszym elementem projektu są warszaty historyczne, które mają przygotować uczniów do napisania interesujących biogramów toruńskich społeczników. W trakcie warszatów uczestnicy projektu zostaną zapoznani ze źródłami informacji [artykuły prasowe, książki, źródła internetowe], do których warto się odwołać podczas przygotowania biogramów społeczników. Jednocześnie ważnym celem warsztatów jest przedstwienie toruńskich tradycji inteligenckich i społecznikowskich.

Łącznie w ramach projektu zostanie opracowanych 14 biogramów społeczników, którzy działali lub byli związani z Toruniem w XIX, XX i na początku XXI wieku. Bohateriami biogramów będą m.in: Wanda Szuman, gen. Elżbieta Zawacka oraz Ołena Bożemska. Zgodnie z założeniami projektu wszystkie biogramy będą dostępne już pod koniec listopada br.

Drugim zasadniczym elementem projektu jest konkurs na najlepiej opracowany biogram społecznika. Dla zwycięzców konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody książkowe.

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.