Rozpoczynamy warsztaty historyczne dla uczniów

Od 8 października rozpoczynają się warszaty historyczne dla uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych. Ich celem jest przygotowanie uczniów do napisania interesujących biogramów toruńskich społeczników. W trakcie warsztatów uczestnicy (14 osób) zostaną zapoznani ze źródłami informacji (artykuły prasowe, książki, źródła internetowe), do których warto odwołać się podczas przygotowywania biogramów. Dodatkowo, udział uczniów w warszatach ma poszerzyć ich wiedzę na temat tradycji inteligenckich i społecznikowskich miasta Torunia.

Zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone w sali wykładowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, przy ulicy Szewskiej 17.

Data publikacji: 
03/10/2013